Kredyt technologiczny w PKO BP – z premią 6 mln zł!

24 marca
16:02 2016

Już na przełomie lat 2015/2016 właściciele małych i średnich firm będą mogli ubiegać się o specjalny kredyt na innowacje technologiczne, który będzie częściowo spłacany przez BGK. Do rozdysponowania będzie pula 303 mln zł. W programie weźmie udział 17 banków, w tym PKO BP, który oferuje nieskomplikowane procedury i premię technologiczną w wysokości nawet 6 milionów złotych.

Kredyt na innowacje technologiczne to część unijnego programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Program jest zamiennikiem dla przyznawanego do tej pory kredytu technologicznego. W latach poprzednich z takiego rozwiązania skorzystało ok. 600 firm, w tym ponad 190 firm finansowanych było przez PKO Bank Polski. Nowy program ma być źródłem pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

Kredyt technologiczny firma może wykorzystać na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wprowadzana technologia ma wspomóc wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w porównaniu do tych wytwarzanych obecnie na terytorium Polski. Najbardziej znaczącym czynnikiem programu jest dofinansowanie w postaci premii technologicznej – jej wysokość może wynieść nawet 6 milionów złotych. 

Jak wygląda procedura?

Przedsiębiorca planujący wdrożenie nowej technologii i chcący wziąć udział w programie BGK składa wniosek o kredyt technologiczny w PKO BP. Wniosek o wsparcie w formie premii technologicznej składa natomiast w BGK. Następnie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu premii, zawiera umowę kredytową z PKO BP, a po niej umowę o dofinansowanie z BGK. Wsparcie w formie premii technologicznej przekazywane jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu do PKO BP, który za te środki spłaca część kapitału kredytu.

Nowe zasady ubiegania się o kredyt

Biorąc kredyt na innowacje technologiczne, przedsiębiorca nie musi ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które w poprzedniej wersji dofinansowania stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie. W obecnej odsłonie kredytu tą sprawą będą zajmowali się eksperci BGK. W nowej formie kredytu na innowacje technologiczne zrezygnowano także z naboru projektów o charakterze ciągłym, przechodząc na system konkursowy. W związku z tym, dofinansowanie otrzymają projekty najlepsze, a te złożone najszybciej. Kolejną zmianą stosunku do poprzedniej formy dofinansowania kredytu jest podniesienie o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.