Jakich dokumentów wymaga bank do kredytu dla firm?

04 maja
21:50 2017

Przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o kredyt, muszą złożyć do banku określone dokumenty. Jakich zaświadczeń zażąda bank od firmy nowej i tej, która już funkcjonuje na rynku od kilku lat?

Klienci indywidualni pod względem formalności, czyli dokumentacji, mają o wiele łatwiej niż firmy. Klient biznesowy jest zobowiązany do złożenia w banku szeregu dokumentów. O jakich dokumentach dokładnie tutaj mówimy?

W pierwszej kolejność firma zainteresowana wzięciem kredytu, nieważne czy to będzie kredyt obrotowy, czy inwestycyjny, musi przedstawić dokumenty, które potwierdzają jej istnienie. W tym przypadku należy więc złożyć do banku potwierdzenie nadania numeru NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz potwierdzenie nadania numeru REGON. W przypadku spółek oprócz tych dokumentów konieczne będzie przedstawienie bankowi także zaświadczeń z KRS (Krajowy Rejestr Sądowniczy) oraz umowy i statutu spółki.

Jeśli już udokumentujemy realne istnienie firmy, to kolejnym krokiem jest przedstawienie zaświadczeń, które potwierdzą, że nie zalegamy z płatnościami w stosunku do Skarbu Państwa. W gronie tych zaświadczeń znajdują się: zaświadczenie z urzędu skarbowego, że nie zalegamy z zapłatą podatku, a także zaświadczenie z ZUS, że wszystkie wymagane składki ubezpieczeniowe są opłacone.

Trzeci zestaw dokumentów, które przedstawić winna firma starająca się o kredyt bankowy, to dokumenty potwierdzające jej dochód. Te dokumenty zostaną przedstawione w zależności od tego, jak dane przedsiębiorstwo rozlicza się z podatku. Będą to więc księgi handlowe, takie jak rachunek zysków i strat i bilans z ostatniego roku obrachunkowego, oraz deklaracje podatkowe z jego końca. Konieczne jest także pokazanie księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorca jest także zobowiązany okazać kartę podatkową (deklarację z urzędu skarbowego o podatku w tym roku, deklarację VAT również z tego roku, a także deklarację PIT). Wymagany może być też ryczałt ewidencjonowany.

Najlepiej jest jeśli firma, która stara się o wzięcie kredytu bankowe w trakcie składania wniosku ma wszystkie wyżej wymienione dokumenty przy sobie. Dzięki temu w znaczny sposób można przyspieszyć wszystkie procedury i szybciej otrzymać ewentualną decyzję kredytową. Takie sprawne i szybkie działanie jest zaś w interesie zarówno banku, jak i samej firmy.