Jak znaleźć Anioła Biznesu? Poradnik dla laików

11 września
11:22 2015

Aniołowie Biznesu to majętne osoby, które inwestują swój kapitał w innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców. Biznesmen oferuje nie tylko pieniądze, ale i dzieli się doświadczeniem, wspierając wybrane pomysły w ich początkowej fazie rozwoju w zamian za udziały. Gdzie znaleźć takiego Anioła Biznesu?

Aniołowie Biznesu inwestują w wybraną działalność w jej początkowej fazie rozwoju, czyli w tzw. start-upy. W zamian za środki finansowe i wsparcie merytoryczne swoich pomysłodawców biznesmeni otrzymują udziały w projekcie biznesowym.

W przypadku, gdy pomysł na biznes jest dobry, ciekawy, stwarzający szerokie możliwości rozwoju i uzyskiwania zysków w przyszłości, młody przedsiębiorca może bez problemu uzyskać wsparcie Anioła Biznesu. Aby uzyskać dofinansowanie, najlepiej jest się zwrócić do instytucji, która skupia takich inwestorów. W Polsce działa kilka organizacji zrzeszających chętnych do inwestowania biznesmenów.

Kluby Aniołów Biznesu

W Polsce funkcjonuje kilka tzw. Klubów Aniołów Biznesu. Te najpopularniejsze to:

 • PolBan,
 • Śląska Sieć Aniołów Biznesu,
 • Sieć AMBER,
 • Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu, prowadzona przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Stowarzyszenie B-4,
 • Lewiatan Business Angels,
 • Business Angel Seed Found.

Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?

Na stronach internetowych organizacji zrzeszających Aniołów Biznesu młody przedsiębiorca może znaleźć formularze zgłoszeniowe, w których powinien w skrócie opisać swój pomysł na biznes. Do tego musi opracować bardziej szczegółowy biznesplan oraz wszechstronną analizę przedsięwzięcia. Aby otrzymać wsparcie kapitałowe, pomysłodawca nie musi mieć zabezpieczeń majątkowych ani poręczeń. Zgłoszenie się do organizacji nic nie kosztuje.

Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:

 • dane firmy,
 • pomysł – informacje na temat planowanego przedsięwzięcia,
 • krótkie CV osób biorących udział w projekcie,
 • zarys biznesplanu – model biznesowy, opis produktów i usług, dostawcy, klienci, konkurencja itp.,
 • wysokość potrzebnego kapitału oraz planowane źródła finansowania działalności.

Co preferują Aniołowie Biznesu?

Aniołowie Biznesu najczęściej preferują branże, w których odniosły sukces, czyli takie, na których się znają. Pomysłodawcom pomagają w prowadzeniu firmy przez 3 do 6 lat

Przy ocenie projektu Aniołowie Biznesu zwracają uwagę przede wszystkim na:

 • kompetencje i zaangażowanie zespołu,
 • innowacyjność, na jakiej oparty jest projekt,
 • zaawansowanie realizacji projektu – lepiej są widziane firmy już prowadzące działalność,
 • dobrze opracowany biznesplan.