Dla kogo kredyty inwestycyjne?

06 czerwca
09:49 2012

 Kredyty inwestycyjne są takim rodzajem instrumentów bankowych, które w istotny sposób wpływają na rozwój gospodarczy kraju. W odróżnieniu od kredytów konsumpcyjnych, w dużo trwalszy sposób stymulują one wzrost gospodarczy. Bank udostępniając kapitał na kredyt inwestycyjny dokładnie sprawdza nie tylko sytuację finansową podmiotu ubiegającego się o kredyt, jego zdolność do spłaty rat kredytu, ale także sensowność i celowość inwestycji, na którą kredyt jest zaciągany. Kredyty inwestycyjne są zazwyczaj chętnie udzielane przez banki, jednak jednym z głównych kryteriów ich przyznawania jest wiarygodność kredytowa ubiegającego się o nie podmiotu. W sytuacji, gdy firma długo operuje na rynku, posiada znaczne doświadczenie i może pochwalić się wieloma wykonanymi zleceniami, a bank od dłuższego czasu współpracuje z daną firmą i ma dobre doświadczenia z tej współpracy, to zazwyczaj nie ma trudności z pozyskaniem kapitału. W dużo gorszej sytuacji są podmioty, które dopiero rozpoczynają działalność lub chciałyby ją znacząco rozbudować. Początkującym i małym podmiotom dużo trudniej jest pozyskać kapitał. Banki są w stosunku do nich nieufne, wymagają znacznie większych zabezpieczeń, a przy większych kwotach kredytu nie chcą podejmować ryzyka samodzielnie i tworzą konsorcja. Takie podejście do sprawy z jednaj strony ogranicza ryzyko z udzielenia kredytu, z drugiej jednak, jeśli kredytobiorca okaże się wiarygodny, zmniejsza zyski dla banku. Z reguły również podmioty nowopowstałe lub małe muszą wskazać dużo większe zabezpieczenie kredytu, niż wymagane jest to w przypadku firm z doświadczeniem i znanych już na rynku. Warto także zaznaczyć, że kredyty inwestycyjne są niżej oprocentowane niż zwykłe kredyty konsumenckie. Wynika to głównie z ich charakteru, gdyż zaciągane są na większe kwoty i posiadają znacznie bardziej rozbudowane metody egzekwowania długu w przypadku osób prawnych. Dodatkowo kredyty inwestycyjne często są oferowane na preferencyjnych warunkach, co zazwyczaj uzależnione jest od celu inwestycji. Kredyty inwestycyjne mogą być także subsydiowane przez różne instytucje np. rząd.