Kredyt obrotowy w Deutsche Bank

19 kwietnia
09:38 2012

Każda firma może mieć chwilowe problemy z płynnością finansową. A to klient nie zapłaci na czas, a to trzeba było zainwestować nadwyżkę gotówki w towar. Jednak może się okazać, że sytuacje zbiorą się w czasie, a płatności czekać nie mogą. Z ratunkiem może przyjść kredyt obrotowy. Ofertę takiego kredyt, zarówno w wersji odnawialnej jak i nieodnawialnej posiada Deutsche Bank. Czym charakteryzuje się taki kredyt? Spójrzmy poniżej.
Kredyt obrotowy odnawialny – umożliwia zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych przedsiębiorstwa. Spłata takiego kredytu powoduje jego odnowienie się do podobnej wysokości. Przeznaczony jest on dla firm, które mają siedzibę w Polsce oraz które są jednocześnie zobowiązane do stosowania zasad rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości.
Kredyt obrotowy w Deutsche Banku dostępny jest w 4 walutach – złotówka, euro, dolar i frank szwajcarski. Minimalna jego kwota to 10 000zł lub jego równowartość w jednej z wymienionych walut. Okres trwania kredytu wynosi rok, jednak po upływie tego czasu istnieje możliwość odnowienia na kolejny rok. Stopa oprocentowania jest do wyboru stała lub zmienna. Jeśli chodzi o konieczność spłacania odsetek, to klient może wybrać jedną z dwóch opcji – miesięcznie lub co kwartał. Jeżeli zaś chodzi o spłatę części kapitałowej kredytu, to musi być ona dokonana jednorazowo na koniec trwania okresu kredytowania. Deutsche Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę, chyba, że wiążę się ona z jednoczesnym zerwaniem umowy kredytowej. Zmiana waluty jest możliwa, jednak musi się ona odbyć za zgodą banku.
Kredyt nieodnawialny działa na nieco innych zasadach i ma więcej ograniczeń. Oprócz przedsiębiorstw wymienionych wyżej mogą się o niego starać także firmy, które nie działają na zasadach rachunkowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, a także firmy działające ponad rok i tak zwane wolne zawody.