Kredyt obrotowy

10 listopada
16:46 2011

Każda firma aby utrzymać swoją pozycję zobowiązana jest do stałego podnoszenia swojej jakości. Inwestycje w nowe technologie to nierzadko wrota do nowych rynków i większych zysków. Wie o tym  każdy poważny inwestor, dlatego z roku na rok rośnie ilość udzielanych kredytów i leasingów. Dzisiaj zajmiemy się wątkiem kredytu obrotowego.

Do niedawna gros instytucji finansowych nie uwzględniało młodych firm w swojej ofercie usług. Na szczęście rozwój tego sektora wywarł na bankach taki a nie inny wpływ i dzisiaj każdy biznesmen ma dużą szanse na otrzymanie finansowania z ramienia banku. Operatorzy bankowi zaczęli bowiem dostrzegać potencjał w mikro i małych przedsiębiorcach. Jest to najprężniej rozwijający się sektor i cenne źródło kapitału dla banku. Najbardziej popularne pozycje wśród bankowych prospektów przeznaczone dla firm to kredyt inwestycyjny oraz kredyt obrotowy. Ten drugi dedykowany jest przede wszystkim tym przedsiębiorcom, którzy chcieliby zwiększyć wartość swojego majątku trwałego. Przeznaczony jest również na bieżące finansowanie firmy i poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pożyczone od banku pieniądze mogą być spożytkowane na zakup materiałów, towarów, surowców czy innowacyjne inwestycje alternatywne.  Kredyt obrotowy udzielany jest jednorazowo lub w miesięcznych transzach. Ile bank jest w stanie nam pożyczyć? Wszystko zależy od stabilności finansowej firmy. Kwota uzależniona jest od obrotu (skąd nazwa ów kredytu).  Instytucje finansowe są w stanie rozłożyć okres spłaty na różny czas. Ta decyzja uzależniona jest od potrzeb kredytobiorcy. Koszty i procedury jakie wiążą się z kredytem obrotowym są analogiczne do innych pożyczek. W tej sytuacji także nie ominie nas opłata za rozpatrzenie kredytowego wniosku. Dodatkowo bank przeprowadzi analizę naszych poczynań biznesowych. W niektórych placówkach należy przedłożyć biznes plan.