Leasing finansowy

20 października
16:33 2011

Zgodnie z aktualnym prawem podatkowym i procedurami poszczególnych firm leasingowych, wyróżnić możemy dwa warianty leasingu: operacyjny i finansowy. Zdecydowanie większą aprobatą cieszy się leasing operacyjny. Wybór formy leasingu oczywiście zależy od naszych indywidualnych potrzeb oraz preferencji podatkowych leasingobiorcy.

Leasing operacyjny

Jest to alternatywa leasingowa, której przedmiot zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy. Na konsumencie spoczywa także obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Niewątpliwą zaletą leasingu operacyjnego jest aspekt podatkowy. Raty leasingowe bowiem w całości zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów. Podatek VAT doliczany jest do każdej leasingowej raty. W tym przypadku klient ma prawo do odkupienia przedmioty leasingu w momencie kiedy wygaśnie umowa.

Leasing finansowy

Leasing finansowy często porównywany jest do kredytu. Dzieje się tak ze względu na warunki  podatkowe. W tym przypadku do kosztów uzyskania przychodów zaliczają się jedynie odsetki. Leasingobiorca zobowiązany jest do regularnych odpisów amortyzacyjnych ponieważ przedmiot umowy leasingowej zalicza się do składników majątkowych klienta. W tym przypadku klient staje się pełnoprawnym właścicielem użytkowanej rzeczy wraz z zapłaceniem ostatniej raty leasingowej. Minimalny czas na jaki może opiewać umowa pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą wynosi 12 miesięcy, zaś maksymalny 60 miesięcy. Kluczową różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest uprawnienie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Ma to decydujący wpływ na poziom opłat podatkowych stron umowy leasingu. Ze względu na dużo niższy koszt początkowy klienci zdecydowanie częściej decydują się na leasing operacyjny. Jest to duża oszczędność finansowa po stronie osoby, która decyduje się na leasing.