Może dyskontowy rozwiąże problem

04 stycznia
16:25 2012

Kiedy nastąpił krach finansowy, banki postanowiły znacznie ograniczyć udzielanie kredytów i to nie tylko kredytów dla klientów indywidualnych. A już o kredyty obrotowe na bieżącą działalność czy inwestycyjne na rozwój firm było szczególnie trudno. Niestety banki nadal nie odblokowały tej formy kredytowania, mimo, że reklamy mówią co innego. Tymczasem kredyty na działalność nadal są najważniejszą formą finansowania działalności gospodarczej. Ale jeżeli jednak dochodzi do finalizowania umowy kredytowej pojawiają się warunki, których w reklamach nie ma, a których wiele firm nie może spełnić. Kiedy więc pojawił się na naszym rynku kryzys banki nawet na pewien czas w ogóle zrezygnowały z kredytowania i kredyty na działalność gospodarczą odeszły w zapomnienie. Nie był to też najlepszy okres dla rynku mieszkaniowego, nie był przedsiębiorców, którzy mieli kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej swoich firm i nie był dla klientów indywidualnych. Tymczasem zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga środków oraz osób znających się na swojej profesji. Jeżeli tego nie ma mogą pojawić się kłopoty. Nic więc dziwnego, że wiele firm źle zarządzanych i nie dotowanych szybko zbankrutowało. Pozostali przedsiębiorcy szukają wyjścia i pieniędzy.
– To prawda, że kredyty na prowadzenie własnej firmy często są jedynym rozwiązaniem, ale banki nie są już tak skore do ich przyznawania. Więc może kredyty dyskontowe, których tez udzielają banki, ale na innych zasadach niż zwykłe – powiedział jeden działalność przedsiębiorców.
Być może kredyty dyskontowe są pewnym wyjściem z tej patowej sytuacji, ale wielu kredytobiorców nie bardzo wie co to są za kredyty i na jakich zasadach funkcjonują. Otóż „kredyt dyskontowy związany jest z obrotem wekslowym. Banki handlowe przyjmują weksel do dyskonta udzielając kredytu dyskontowego. Posiadacz weksla, złożywszy go do dyskonta, otrzymuje kwotę wypisana na wekslu lecz pomniejszoną o dyskonto. Bank handlowy może później redyskontować weksel w banku centralnym otrzymując kwotę weksla pomniejszoną o redyskonto” – tyle oficjalna informacja. Trzeba też powiedzieć, że kredyty dyskontowe również są udzielane na podstawie złożonych wcześniej wniosków oraz podpisania umowy kredytowej, co jest chyba rzeczą oczywistą. Poza tym kredyt dyskontowy jest z natury rzeczy kredytem krótkoterminowym udzielanym: jednorazowo w odniesieniu do każdego złożonego weksla, poza tym bank może także uruchomić linię dyskontową poprzez przyznanie na podstawie umowy limitu dyskontowego, w ramach którego do jego wysokości i w ustalonym w umowie okresie będą przyjmowane weksle do dyskonta. Czy przedsiębiorcy korzystają z tej formy kredytowania przez bank? Z pewnością, ale jaka jest tego skala nie wiadomo. Nie wiadomo, też jakie warunki stawiają przed kredytobiorcami banki i jakie są konkretne zasady ich przyznawania.