Warto o tym wiedzieć

14 października
11:59 2011

 

 Mimo, iż wolny rynek funkcjonuje u nas stosunkowo od niedawna to rynek inwestycyjny w Polsce jest już rynkiem bogatym w oferty, aczkolwiek nie aż tak jak na przykład rynki krajów wysoko rozwiniętych. Fundusze, inwestycje, giełda, finanse, ryzyko, bezpieczeństwo, stabilny wzrost, itd. Określeń jak widać wiele jak wiele sposobów na wielkie pieniądze. Problem tylko w tym czy uda nam się kiedyś zainwestować w najbardziej odpowiednią dla nas inwestycję. Nikt jednak nikomu nie da 100 procentowej pewności na duży i 100 procentowy zysk. Z pewnością jednak pomoże nam w tym biuro maklerskie, ponieważ do takich też celów zostało powołane. Ale póki co początkujący inwestorzy, nie znający się jeszcze dobrze na niuansach rynku funduszy inwestycyjnych powinni jednak korzystać z biur maklerskich oraz firm doradztwa finansowego, bowiem poruszanie się po tej płaszczyźnie jest dość ryzykowne dla kieszeni nowicjusza. Dlatego na początek warto skorzystać z doświadczenia innych. Poza tym niezbędna jest praktyka, znajomość tematu, umiejętne korzystanie z doświadczenia innych, stała analiza wyników poszczególnych funduszy, a także szczęście. Nie zaszkodzą też szkolenia organizowane przez firmy maklerskie, ale nie dajmy się nabrać na zapewnienia tych firm, że po takim szkoleniu zostaniemy już wytrawnymi inwestorami. Bogactwo tego rynku rzeczywiście może początkowo sprawić nam wiele kłopotów. Na przykład fundusze powiernicze. Co to są fundusze powiernicze i na jakich zasadach funkcjonują? Otóż fundusze powiernicze są funduszami inwestycyjnymi, a powiernicze dlatego ponieważ inwestorzy powierzają tym funduszom swoje pieniądze z myślą o określonym zysku. Bardziej szczegółowo fundusz powierniczy to: "prawna forma zbiorowego lokowania w papiery wartościowe, inwestycja pełniąca rolę inwestora zbiorowego. Majątek funduszy powierniczych powstaje przez połączenie środków finansowych inwestorów indywidualnych. Pieniądze, które powierzają inwestorzy indywidualni funduszowi powierniczemu przeliczane są na jednostki uczestnictwa wyrażające proporcjonalny udział w majątku zgromadzonym przez fundusz powierniczy". Generalnie więc fundusze powiernicze dzielą się na fundusze akcji oraz fundusze obligacji. Inwestowanie na rynku funduszy inwestycyjnych odbywa się w sposób tradycyjny poprzez lokowanie środków finansowych w fundusze za pośrednictwem towarzystw funduszy inwestycyjnych, które zarządzają powierzonymi im przez inwestorów środkami, można też otworzyć inwestycję za pośrednictwem internetu. Na przykład poprzez supermarket funduszy inwestycyjnym mbanku. W supermarkecie mbanku każdy inwestor ma możliwość kupowania sprzedawania oraz konwertowania jednostek uczestnictwa ponad 250 funduszy inwestycyjnych. I co najważniejsze bez opłat, bez prowizji i przez 24 godziny na dobę.