Kredyt na firmę

Na temat kredytów w szczególności dla firm

Komentarze

  Pomysły na kredyty dla firm bez obciążania hipoteki

  Pomysły-na-kredyty-dla-firm-bez-obciążania-hipoteki

  Banki tworzą coraz ciekawsze pomysły dotyczące kredytów. W swoich ofertach skierowanych do firm zapewniają kredyty, które nie wymagają obciążania hipoteki – dostępne nawet dla mikroprzedsiębiorstw. W jakim banku można uzyskać taki kredyt?

  Wielu przedsiębiorców poszukuje kredytów dla firm, które nie wymagają zabezpieczenia, zwłaszcza na hipotece nieruchomości. Banki posiadają w swoich ofertach kredyty nawet dla małych firm, które można pozyskać bez zabezpieczeń, ale konieczne jest spełnienie pewnych warunków, by móc z nich skorzystać. Dodatkowo kredyt takie niosą ze sobą większe ryzyko i z tego powodu trzeba się liczyć z wyższymi stawkami oprocentowania w stosunku do zabezpieczonych kredytów. Banki wymagają często przy takich kredytach bardzo dobrej zdolności kredytowej.

  Banki udzielające kredytów bez zabezpieczenia

  Bank Zachodni WBK posiada w swojej ofercie kredyt złotówkowy „Biznes Ekspres EBI”, który udzielany jest na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy lub inwestycjami. Kredyt udzielany jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kierowany jest do firm, które działają przynajmniej 12 miesięcy na rynku. Przy kredycie firmy mogą liczyć na preferencyjne oprocentowanie 2,97 proc. Minimalna kwota pożyczana wynieść może 10 tys. zł a maksymalna 500 tys. zł. Bank oferuje również minimalne koszty kredytu pobierając prowizję 1 proc. Marża wynosi jedynie 0,25 proc.

  Odnawialny kredyt bez zabezpieczenia dla firm oferuje PKO BP. Oferta „Kredyt obrotowy MSP” jest kierowana do wszystkich firm, które założą rachunek bieżący „Biznes Partner”. Bank nie wymaga zabezpieczenia przy pożyczce do wysokości 500 tys. zł. Kredyt może być przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań, w tym pokrycie składek ZUS, US, zaopatrzenie, produkcję, sprzedaż, rozliczenia pieniężne, spłatę zadłużenia, wypłatę wynagrodzeń. Wsparcie finansowe może być udzielone w rachunku bieżącym, w formie kredytu obrotowego odnawialnego oraz nieodnawialnego. Zaświadczenie z ZUS i US wymagane jest jedynie od firm, które nie opłacają składek z rachunków prowadzonych w PKO BP. Kredyt może być udzielony w złotówkach oraz dolarach, euro i frankach szwajcarskich. PKO BP przy kredycie „Kredyt obrotowy MSP” pobiera prowizję 1,5 proc. a marża wynosi 2,4 proc.

  Kredyt obrotowy bez zabezpieczenia na hipotece oferuje również Raiffeisen Polbank. Propozycja finansowania kierowana jest do firm, które działają na rynku przez minimum 18 miesięcy. Środki z kredytu wypłacane są na rachunek bieżący firmy, co pozwala na wykorzystanie kredytu w dowolny sposób. Oprocentowanie pożyczki wynosi 6,22 proc. Minimalna wysokość udostępnianej przez bank kwoty może wynieść 10 tys. zł, a maksymalna 250 tys. zł. Marża przy kredycie wynosi 3,5 proc. a bank pobiera od kredytu prowizję w wysokości 0,5 proc.

  Kredyt technologiczny w PKO BP – z premią 6 mln zł!

  Kredyt-technologiczny-w-PKO-BP---z-premią-6-mln-zł!

  Już na przełomie lat 2015/2016 właściciele małych i średnich firm będą mogli ubiegać się o specjalny kredyt na innowacje technologiczne, który będzie częściowo spłacany przez BGK. Do rozdysponowania będzie pula 303 mln zł. W programie weźmie udział 17 banków, w tym PKO BP, który oferuje nieskomplikowane procedury i premię technologiczną w wysokości nawet 6 milionów złotych.

  Kredyt na innowacje technologiczne to część unijnego programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Program jest zamiennikiem dla przyznawanego do tej pory kredytu technologicznego. W latach poprzednich z takiego rozwiązania skorzystało ok. 600 firm, w tym ponad 190 firm finansowanych było przez PKO Bank Polski. Nowy program ma być źródłem pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP.

  Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

  Kredyt technologiczny firma może wykorzystać na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wprowadzana technologia ma wspomóc wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w porównaniu do tych wytwarzanych obecnie na terytorium Polski. Najbardziej znaczącym czynnikiem programu jest dofinansowanie w postaci premii technologicznej – jej wysokość może wynieść nawet 6 milionów złotych. 

  Jak wygląda procedura?

  Przedsiębiorca planujący wdrożenie nowej technologii i chcący wziąć udział w programie BGK składa wniosek o kredyt technologiczny w PKO BP. Wniosek o wsparcie w formie premii technologicznej składa natomiast w BGK. Następnie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu premii, zawiera umowę kredytową z PKO BP, a po niej umowę o dofinansowanie z BGK. Wsparcie w formie premii technologicznej przekazywane jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu do PKO BP, który za te środki spłaca część kapitału kredytu.

  Nowe zasady ubiegania się o kredyt

  Biorąc kredyt na innowacje technologiczne, przedsiębiorca nie musi ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które w poprzedniej wersji dofinansowania stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie. W obecnej odsłonie kredytu tą sprawą będą zajmowali się eksperci BGK. W nowej formie kredytu na innowacje technologiczne zrezygnowano także z naboru projektów o charakterze ciągłym, przechodząc na system konkursowy. W związku z tym, dofinansowanie otrzymają projekty najlepsze, a te złożone najszybciej. Kolejną zmianą stosunku do poprzedniej formy dofinansowania kredytu jest podniesienie o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł.