Kredyt na firmę

Na temat kredytów w szczególności dla firm

Komentarze

  Kredyt technologiczny w PKO BP – z premią 6 mln zł!

  Kredyt-technologiczny-w-PKO-BP---z-premią-6-mln-zł!

  Już na przełomie lat 2015/2016 właściciele małych i średnich firm będą mogli ubiegać się o specjalny kredyt na innowacje technologiczne, który będzie częściowo spłacany przez BGK. Do rozdysponowania będzie pula 303 mln zł. W programie weźmie udział 17 banków, w tym PKO BP, który oferuje nieskomplikowane procedury i premię technologiczną w wysokości nawet 6 milionów złotych.

  Kredyt na innowacje technologiczne to część unijnego programu „Inteligentny Rozwój” na lata 2014-2020. Program jest zamiennikiem dla przyznawanego do tej pory kredytu technologicznego. W latach poprzednich z takiego rozwiązania skorzystało ok. 600 firm, w tym ponad 190 firm finansowanych było przez PKO Bank Polski. Nowy program ma być źródłem pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP.

  Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?

  Kredyt technologiczny firma może wykorzystać na inwestycje mające na celu wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. Wprowadzana technologia ma wspomóc wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług w porównaniu do tych wytwarzanych obecnie na terytorium Polski. Najbardziej znaczącym czynnikiem programu jest dofinansowanie w postaci premii technologicznej – jej wysokość może wynieść nawet 6 milionów złotych. 

  Jak wygląda procedura?

  Przedsiębiorca planujący wdrożenie nowej technologii i chcący wziąć udział w programie BGK składa wniosek o kredyt technologiczny w PKO BP. Wniosek o wsparcie w formie premii technologicznej składa natomiast w BGK. Następnie, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu premii, zawiera umowę kredytową z PKO BP, a po niej umowę o dofinansowanie z BGK. Wsparcie w formie premii technologicznej przekazywane jest zgodnie z harmonogramem realizacji projektu do PKO BP, który za te środki spłaca część kapitału kredytu.

  Nowe zasady ubiegania się o kredyt

  Biorąc kredyt na innowacje technologiczne, przedsiębiorca nie musi ponosić wydatków na opinie o nowej technologii, które w poprzedniej wersji dofinansowania stanowiły załącznik do wniosku o dofinansowanie. W obecnej odsłonie kredytu tą sprawą będą zajmowali się eksperci BGK. W nowej formie kredytu na innowacje technologiczne zrezygnowano także z naboru projektów o charakterze ciągłym, przechodząc na system konkursowy. W związku z tym, dofinansowanie otrzymają projekty najlepsze, a te złożone najszybciej. Kolejną zmianą stosunku do poprzedniej formy dofinansowania kredytu jest podniesienie o 50% maksymalną wysokość premii technologicznej z 4 do 6 mln zł. 

  Jak znaleźć Anioła Biznesu? Poradnik dla laików

  Jak-znaleźć-Anioła-Biznesu?-Poradnik-dla-laików

  Aniołowie Biznesu to majętne osoby, które inwestują swój kapitał w innowacyjne projekty młodych przedsiębiorców. Biznesmen oferuje nie tylko pieniądze, ale i dzieli się doświadczeniem, wspierając wybrane pomysły w ich początkowej fazie rozwoju w zamian za udziały. Gdzie znaleźć takiego Anioła Biznesu?

  Aniołowie Biznesu inwestują w wybraną działalność w jej początkowej fazie rozwoju, czyli w tzw. start-upy. W zamian za środki finansowe i wsparcie merytoryczne swoich pomysłodawców biznesmeni otrzymują udziały w projekcie biznesowym.

  W przypadku, gdy pomysł na biznes jest dobry, ciekawy, stwarzający szerokie możliwości rozwoju i uzyskiwania zysków w przyszłości, młody przedsiębiorca może bez problemu uzyskać wsparcie Anioła Biznesu. Aby uzyskać dofinansowanie, najlepiej jest się zwrócić do instytucji, która skupia takich inwestorów. W Polsce działa kilka organizacji zrzeszających chętnych do inwestowania biznesmenów.

  Kluby Aniołów Biznesu

  W Polsce funkcjonuje kilka tzw. Klubów Aniołów Biznesu. Te najpopularniejsze to:

  • PolBan,
  • Śląska Sieć Aniołów Biznesu,
  • Sieć AMBER,
  • Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu, prowadzona przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Stowarzyszenie B-4,
  • Lewiatan Business Angels,
  • Business Angel Seed Found.

  Jak wypełnić formularz zgłoszeniowy?

  Na stronach internetowych organizacji zrzeszających Aniołów Biznesu młody przedsiębiorca może znaleźć formularze zgłoszeniowe, w których powinien w skrócie opisać swój pomysł na biznes. Do tego musi opracować bardziej szczegółowy biznesplan oraz wszechstronną analizę przedsięwzięcia. Aby otrzymać wsparcie kapitałowe, pomysłodawca nie musi mieć zabezpieczeń majątkowych ani poręczeń. Zgłoszenie się do organizacji nic nie kosztuje.

  Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać:

  • dane firmy,
  • pomysł – informacje na temat planowanego przedsięwzięcia,
  • krótkie CV osób biorących udział w projekcie,
  • zarys biznesplanu – model biznesowy, opis produktów i usług, dostawcy, klienci, konkurencja itp.,
  • wysokość potrzebnego kapitału oraz planowane źródła finansowania działalności.

  Co preferują Aniołowie Biznesu?

  Aniołowie Biznesu najczęściej preferują branże, w których odniosły sukces, czyli takie, na których się znają. Pomysłodawcom pomagają w prowadzeniu firmy przez 3 do 6 lat

  Przy ocenie projektu Aniołowie Biznesu zwracają uwagę przede wszystkim na:

  • kompetencje i zaangażowanie zespołu,
  • innowacyjność, na jakiej oparty jest projekt,
  • zaawansowanie realizacji projektu – lepiej są widziane firmy już prowadzące działalność,
  • dobrze opracowany biznesplan.